close
تبلیغات در اینترنت
آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی
در شبکه های اجتماعی هوادار ما باشید
صفحه اصلیتالار گفتمانآرشیوعضویتورودنقشه سایتخوراکتماس با ماطراح قالبمترجم قالب
درباره مــا
جهت دریافت کارت شارژ هدیه ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نماییدبا سلام خدمت شما بازدید کننده گرامی, ضمن عرض خوشآمد خدمت شما کاربر محترم از شما تقاضا میگردد تا جهت استفاده از مطالب سایت ابتدا از طریق فرم عضویت در سایت ثبت نام نمایید و سپس پس از ورود به بخش حساب کاربری خود اقدام به مشاهده مطالب مورد نظر خود در این سایت نمایید. ضمنا، با توجه به حجم بالا و تعداد بسیار زیاد مقالات موجود در سایت شما میتوانید با وارد نمودن کلمات کلیدی و یا عنوان موضوع تحقیق خود در قسمت serch و یا جستجوی سایت تمامی مقالات مرتبط با موضوع دلخواه خود را بیابید. همچنین در صورتی که به هر دلیل موفق به یافتن مقالات مرتبط با موضوع درخواستی خود نشدید و یا قصد دریافت متن کامل یکی از مقالات موجود در سایت ما را بصورت فایل word داشتید, شما میتوانید با ارسال موضوع و یا کلمات کلیدی تحقیق خود از طریق ایمیل پشتیبانی سایت به ما درخواست نمایید تا مقالات مرتبط با موضوع شما برای شما به آدرس پست الکترونیکی شما ارسال گردد. ضمنا، خاطرنشان میگردد ما آرشیو بیش از ده هزار مقاله حقوقی را در اختیار داریم که به تدریج در حال ارسال و قرار دادن مقالات فوق الذکر بر روی سایت خود یعنی سایت www.marjaehoghoogh.ir میباشیم بنابر این ممکن است موضوعی که شما به دنبال مقالات مرتبط با آن میگردیم هنوز بر روی سایت بارگزاری نشده باشد بنابر این حتما، علاوه بر جستجو در میان مقالات قرار گرفته شده در سایت موضوع یا کلمات کلیدی مد نظر خود را از طریق ایمیل پشتیبانی برای ما ارسال نمایید تا پس از جستجوی گروه حقوقی ما در میان تمامی مقالات آرشیو شده مرتبط ترین مقالات با موضوع درخواستی شما برای شما از طریق ایمیل ارسال گردد. ایمیل پشتیبانی سایت عبارت میباشد از: marjaehoghoogh@gmail.com با تشکر مدیریت سایت مرجع حقوق
موضوعات
 • فروشگاه تخصصی محصولات و فایلهای حقوقی
  • بانک مقالات حقوقی
  • نویسندگان
   آرشیو
   آخرین کاربران
   دریافت شارژ انواع سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا فقط با یک کلیک
   جهت دریافت شارژ هدیه سیمکارتهای ایرانسل-همراه اول-رایتل و تالیا لطفا، اینجا را کلیک نمایید یا به سایت www.shargekon.ir مراجعه نمایید. با تشکر

   آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی

   55 بازدید شنبه 02 / 11 / 1395 بانک مقالات حقوقی,دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع حقوق اطفال و کودکان و نوجوانان با فرمت های word و pdf,دانلود و مشاهده متن بیش از هزاران مقاله با موضوع حقوق جزای عمومی و اختصاصی و جرمشناسی با فرمت های word و pdf,
   لایک: نتیجــــه : 0 امتیــــاز توســـط 0 نفـــر ، مجمـــوع امتیــــاز : 0

   آشنایی با علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناس, بررسی علل بزه کاری نوجوانان از دید جرمشناسی

   آشنا?? با علل بزه کار? نوجوانان از د?د جرمشناس?
   بزهکار? پد?ده اجتماع? جهان? است که معمولاً برا? جرا?م نوجوانان ز?ر ?? سال به کار برده م? شود. گرچه، جوامع گوناگون برحسب وضع?ت اقتصاد? و اجتماع? خود با انواع متفاوت? از آن روبه رو هستند. در همه جوامع انسان? اصطلاح بزهکار در مورد افراد? به کار برده م? شود که اعمال خلاف قانون ?ا مواز?ن مذهب? آن جامعه انجام م? دهند. با توجه به ا?ن که احکام در جامعه ها? گوناگون متفاوت است، فرد متخلف در ?ک جامعه، ممکن است در جامعه د?گر از تخلف مبر? باشد. در کشور ما بزهکار? به مجموعه کل جرا?م? گفته م? شود که در صورت ارتکاب، مجازات ها?? از قب?ل قصاص، د?ات، حدود و تعز?زات را در پ? دارد.
   هر روز در کنار ما جرا?م متعدد? به وقوع م? پ?وندد و با تورق روزنامه ها، در صفحه حوادث با انواع بزهکار? آشنا م? شو?م: چاقوکش?، ضرب و جرح، دزد?، تجاوز و وقت? از خ?ابان عبور م? کن?م سازمان ها?? نظ?ر کانون اصلاح و ترب?ت، ن?رو? انتظام?، و دادگاه ها?? را م? ب?ن?م که برا? مجازات ا?ن گونه افراد به وجود آمده اند. ول? تا حالا فکر کرده ا?م چه عوامل? در به وجود آوردن فرد بزهکار مؤثر است؟ پ?چ?دگ? عوامل مؤثر در پد?ده بزهکار? سبب شده است که هر گروه از محققان آن را از د?دگاه? خاص بررس? کنند. روان شناسان و روان پزشکان از د?دگاه روان شناخت?، حقوق دانان از د?دگاه جرم شناس? و مسا?ل ک?فر?، پزشکان و ز?ست شناسان از نظر عوامل مؤثر ز?ست? و بالاخره جامعه شناسان از د?د آس?ب شناس? اجتماع?.
   انتشار اول?ن گزارش راجع به دادگاه? و?ژه نوجوان در سال ???? ، باعث شده بس?ار? از اند?شمندان به مطالعه بزهکار? بپردازند و عوامل موثر آن را بشناسند و از د?دگاه ها? مختلف آن را بررس? کنند ول? ه?چ نظر?ه واحد? نتوانسته تأث?ر متغ?رها? مستقل فرد? و اجتماع? را بر فرد بزهکار تب??ن کند. دو نظر?ه که ب?ش از همه به آن ها توجه دارد ?ک? "نظر?ه کنترل اجتماع?" دورک?م است که ه?رش? آن را با مسئله بزهکار? تطب?ق داده و د?گر? نظر?ه "پ?وندها? افتراق?" است که در اصل ساترلند و کرس? مطرح کرده اند.
   به عق?ده ه?رش?، بزهکار? به عنوان مسئله ا? اجتماع? با?د به همان گونه که در اجتماع رخ م? دهد ?عن? در عرصه خانواده، محله، مدرسه، همالان و سا?ر ارگان ها ?ا مؤسسات اجتماع? که نوجوان به نوع? در آنها عضو?ت دارد، بررس? شود. از د?د جامعه شناخت? ا?ن بررس? با?د به مجموعه ا? از اصول و تعار?ف متک? باشد. برخلاف د?گر نظر?ه ها? بزهکار? که تأک?د فراوان برا?ن موضوع دارند که فرد بزهکار م? خواهد خود را تطب?ق دهد ول? براساس فشارها? اجتماع? و اضطرارها? ساختار? برا? رس?دن به موقع?ت ها? اجتماع? ناچار م? شود به کارها? خلاف و نامشروع دست بزند، ه?رش? معتقد است که بزهکار? وقت? اتفاق م? افتد که ق?ود فرد نسبت به اجتماع ضع?ف شود ?ا به کل? از ب?ن برود. ه?رش? در کتاب ق?ود اجتماع? نظر?ه کنترل اجتماع? ?ا ق?ود اجتماع? را مطرح کرده و آن را آزموده است ول? ابتدا تعر?ف واژه بزهکار? را آورده است او فرد بزهکار را شخص? م? داند که از ق?ود اجتماع? آزاد است و در واقع به عق?ده و? بزه وقت? اتفاق م? افتد که فرد نسبت به ق?د و بندها? اجتماع? کم اعتنا ?ا اصلاً ب? اعتنا باشد.
   به طور خلاصه برداشت دورک?م از مفهوم آنوم? (غ?رقانون? و ب? هنجار?) بد?ن گونه است:
   ? - نوع? نابسامان? فرد? در نت?جه نبود قانون و دستورالعمل رفتار
   ? - وضع?ت اجتماع? که در آن قواعد رفتار اجتماع? با ?کد?گر در ست?ز بوده و فرد برا? انطباق با آنها دچار پر?شان? است.
   ?- وضع?ت اجتماع? که در آن موارد محدود? قواعد اجتماع? وجود دارد.
    
   همان طور که گفت?م ه?رش? با استفاده از نظر?ه دورک?م، مسئله بزهکار را ب?ان م? کند. ه?رش? بزهکار? را ب? اهم?ت? و ب? اعتنا?? به ق?د و بندها? اجتماع? مطرح کرده و ا?ن ق?ود را در چهار مفهوم کل? خلاصه م? کند:
   ?- وابستگ?: حساس?ت? است که شخص نسبت به عقا?د د?گران درباره خود نشان م? دهد وابستگ? در حق?قت نوع? ق?د و بند اخلاق? است که فرد را ملزم به رعا?ت مع?ارها? اجتماع? م? کند. مانند وابستگ? فرزندان به والد?ن، اقوام نزد?ک، دوستان.
   ?- تعهد: م?زان مخاطره ا? است که فرد در تخلف از رفتارها? قرارداد اجتماع? م? کند. بد?ن معنا فرد? که خود را به ق?ود اجتماع? متعهد م? داند از قبول ا?ن مخاطرات پره?ز م? کند. مانند تعهد به پ?رو? از دستورات مذهب? ?ا حفظ شئون خانوادگ? مل?.
   ?- درگ?ر بودن: م?زان مشغول بودن فرد به فعال?ت ها? گوناگون است که باعث م? شود برا? کار خلاف وقت نداشته باشد، مثل درگ?ر بودن در کار، ورزش، درس.
   ?- باورها: م?زان اعتبار? است که فرد برا? مع?ارها? قرارداد? اجتماع? قا?ل است و باعث م? شود در حال? که م? تواند طبق م?ل خود از آنها تخلف کند، پا? بند به آنها باق? بماند، مانند باور به ن?کوکار?، باور به حسن شهرت در ب?ن خانواده و همالان، باور به محرمات.
   ه?رش? معتقد است که افراد بزهکار قادر به ا?جاد وابستگ? معقول و منطق? با سا?ر?ن ن?ستند. از ا?ن رو رابطه ب?ن اعمال بزهکارانه و داشتن رفقا? بزهکار رابطه ا? ظاهر? است.
   بر طبق نظر?ه ه?رش? در حال حاضر سه د?دگاه اساس? بر جر?ان مطالعه جامعه شناس? کجرو تسلط دارد:
   - نظر?ه ها? انگ?زش?: انحرافات اجتماع? را نت?جه شرا?ط? م? داند که مانع بر آورده شدن خواست ها? مشروع افراد است.
   - نظر?ه کنترل: براساس ا?ن نظر?ه، افراد آزادانه دست به جرم و کجرو? م? زنند.
   - نظر?ه انحرافات اجتماع?: فرد کجرو از هنجارها?? پ?رو? م? کند که جامعه بزرگتر و قو? تر آن را نم? پذ?رد.
   نظر?ه پ?وند افتراق?: بنابرا?ن نظر?ه، نزد?کان و همسالان? که بزهکار باشند تأث?ر ز?اد? بر تشک?ل و تقو?ت نگرش? بزهکار? م? گذارد و فرد را به سو? بزهکار? سوق م? دهند. نظر?ه پ?وند افتراق? محتوا? اجتماع? بزهکار? را در نظر دارد و فرد بزهکار را در جا?گاه اجتماع? او از ح?ث رابطه اش با خانواده، محله، رفقا و مصاحبان در نظر م? گ?رد.
   پ?وستن به بزهکاران ?ا جدا شدن از غ?ر بزهکاران (پ?وند افتراق?) به فراگ?ر? مطالب? م? انجامد که موافق تخلف از قوان?ن است. مکرر و قالب? بودن مطالب تشو?ق? در باره بزهکار? و قانون شکن? در ق?اس با فرا گرفته ها? ضد بزهکار? منجر به پذ?رش بزهکار? م? شود. همچن?ن م? توان گفت که روش ها? خنث? ساز? فرد و ب? اعتنا ساختن او نسبت به قوان?ن و معتقدات سنت? جوامع که با شن?دن مطالب? بر ضد قوان?ن و مشاهده مکرر بزهکار? همراه است و ن?ز تحت تأث?ر توج?ه بزهکاران در باره بزهکار? قرار گرفتن و پذ?رفتن مطالب? چون "کارها?? که مردم بزه م? دانند، به کس? آس?ب? نم? رساند" و "ن?روها? انتظام? به همه بدگمان اند" راه را برا? بزهکار? کسان? که با ا?ن قب?ل بزهکاران پ?وند اجتماع? م? ?ابند، ?عن? فرزندان، اقوام و دوستان آنها ?ا کسان? که با آنها در ?ک ساختمان ?ا ?ک محله زندگ? م? کنند، ?ا بر اثر کسب و کار و تحص?ل با آنها تماس پ?دا م? کنند، هموار م? کند.
   هر دو نظر?ه نم? تواند تمام عوامل مؤثر در بزهکار? را ب?ان کند ول? ترک?ب دو نظر?ه کنترل اجتماع? و پ?وند افتراق? همراه با اثرها? متقابل? که متغ?رها? مورد بررس? در هر ?ک از ا?ن دو نظر?ه بر رو? ?کد?گر دارند، نظر?ه جامع? را برا? تب??ن بزهکار? شکل م? دهد.
   چنان که د?د?م، نظر?ه کنترل اجتماع? با تک?ه بر ن?روها? درون? فرد و به اصطلاح با تمرکز بر "حضور روان?" افراد صاحب نفوذ بر ذهن و نوجوان به تب??ن و چگونگ? جلوگ?ر? از بزهکار? م? پردازد، اما از تأث?ر ن?روها? منف? مح?ط ب?رون غافل م? ماند. در عوض نظر?ه پ?وند افتراق? با توجه انحصار? به ن?روها? ب?رون? از تأث?ر حفاظت? ن?روها? درون? غفلت م? کنند.
    

   پست های مرتبط :


   ارسال نظر
   نام
   ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
   وبسایت
   :):(;):D;)):X:?:P:*=((:O@};-:B/:):S
   نظر خصوصی
   مشخصات شما ذخیره شود ؟[حذف مشخصات] [شکلک ها]
   کد امنیتی

   تبلیغات
   Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
   ورود به سایت
   عضویت سریع
   نام کاربری :
   رمز عبور :
   تکرار رمز :
   ایمیل :
   نام اصلی :
   کد امنیتی : *کد امنیتیبارگزاری مجدد
   آمارگیر
    آمار مطالب
    کل مطالب : 3004
    کل نظرات : 63
    آمار کاربران
    افراد آنلاين : 2
    تعداد اعضا : 382
    آمار بازديد
    بازديد امروز : 399
    بازديد ديروز : 327
    بازديد کننده امروز : 50
    بازديد کننده ديروز : 70
    گوگل امروز : 8
    گوگل ديروز: 7
    بازديد هفته : 726
    بازديد ماه : 35,729
    بازديد سال : 95,143
    بازديد کلي : 594,561
    اطلاعات شما
    آي پي : 54.80.8.44
    مرورگر :
    سيستم عامل :
   مطالب جدید
   • دانلود بانک کامل سوالات آزمونهای وکالت دادگستری بهمراه پاسخنامه از سال 1378 تا سال 1396
   • دانلود بانک کامل نمونه سوالات آزمونهای مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه ماده 187 بهمراه پاسخنامه از سا
   • دانلود بانک کامل نمونه سوالات آزمونهای اختبار کانونهای وکلای دادگستری از سال 1373 تا 1395
   • دانلود بانک کامل مجموعه نمونه سوالات کارشناسی ارشد حقوق بهمراه پاسخنامه از سال 1386 تا 1396
   • دانلود مجموعه کاملی از بیش از 15 گزارش کارآموزی حقوقی مرکز مشاوران حقوقی و کانونهای وکلای دادگستری
   • دانلود مجموعه آیین نگارش لوایح حقوقی بهمراه روشهای کاربردی فن دفاع
   • دانلود بانک کامل آرای وحدت رویه حقوقی کیفری تجاری خانوادگی ثبتی با فرمت word و pdf
   • دانلود بانک کامل نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه با فرمت word و pdf
   • دانلود بانک کامل بیش از 1300 نمونه قرارداد حقوقی تجاری کاری ساختمانی صنعتی و خدماتی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه کامل نمونه اظهارنامه های حقوقی کیفری خانوادگی تجاری ثبتی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه اوراق و برگها و فرمها و صورت جلسات ثبت شرکتها و موسسات تجاری و غیر تجاری با فرمت
   • دانلود مجموعه نمونه شکواییه های کیفری و جزایی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای حقوقی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای اجاره و سرقفلی و تخلیه عین مستاجره با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه اوراق و برگهای ثبتی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای دعاوی خانوادگی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه دادخواستهای تجاری و بازرگانی با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه قرارهای حقوقی و کیفری با فرمت word و pdf
   • دانلود مجموعه نمونه احکام حقوقی و کیفری با فرمت word و pdf
   • آشنایی با تعدد ازدواج مرد با چند همسر در قوانین موضوعه و موازین شریعت اسلام
   مطالب پربازدید
   • آشنایی با چگونگی و نحوه ابلاغ واقعی و قانونی اوراق قضایی
   • آشنایی با مبانی فقهی و حقوقی قاعده علی الید
   • حقوق ورزشی و تربیت بدنی
   • بررسی عقد وقف و شرایط فروش و انتقال مال موقوفه
   • آشنایی با وظايف و اختيارات قانوني قيم در حقوق مدنی و امور حسبی ایران
   • دانلود مجموعه نمونه احکام حقوقی و کیفری با فرمت word و pdf
   • آشنایی با کنوانسيون حقوق کودک و دستآوردهای آن
   • آشنایی با سن مسؤوليت كيفري اطفال در حقوق ایران و جمهوری آذربایجان و تطبيق با اسناد بين المللي
   • بررسی ماهیت حقوقی خطای ورزشی و مسئولیت ورزشکارها از نظر حقوقی و کیفری
   • آشنایی با آلودگی هوا و حقوقی که مدام تضییع می شود
   مطالب تصادفی
   • آشنایی با مهمترین تغییرات قانون جدید بیمه شخص ثالث
   • آشنایی با فلسفه وضع مواد یک تا هفت قانون آیین دادرسی کیفری 1392
   • آشنایی با مسئوليت بين المللي نقض حقوق اسيران جنگي ايراني در عراق
   • بررسی جرم قاچاق مشروبات الکلی در حقوق کیفری ایران
   • نقد و بررسی قانون جدید خانواده و معرفی برخی خصوصیات منحصر به فرد آن